790 800 451

Ortodoncja
w Pure Dental Clinic w Gdańsku

Czym zajmuje się ortodoncja?

Ortodoncja zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem wad szczękowo-twarzowych, nieprawidłowości w ustawieniu zębów oraz różnych wad zgryzu u dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Leczenie ortodontyczne to nie tylko poprawa estetyki uśmiechu, ale przede wszystkim przywrócenie prawidłowej funkcji narządu żucia. Niejednokrotnie wady zgryzu sprzyjają powstaniu zaburzeń funkcji stawów skroniowo-żuchwowych i mięśni, chorobom przyzębia, próchnicy zębów, jak również uszkodzeniom błony śluzowej policzków i warg.

Leczenie ortodontyczne często jest również jednym z etapów leczenia wielospecjalistycznego, przygotowującym Pacjentów do leczenia protetycznego lub implantologicznego.

W Pure Dental Clinic indywidualny plan leczenia ortodontycznego powstaje na podstawie wnikliwie przeprowadzonej diagnostyki, na którą składają się: wywiad, badanie kliniczne i radiologiczne, analiza zdjęć rentgenowskich, analiza fotografii twarzy i zdjęć wewnątrzustnych oraz analiza modeli diagnostycznych.
Po zapoznaniu się z wynikami badań oraz oczekiwaniami Pacjenta względem efektów terapii przystępujemy do wyboru najlepszej i najbardziej skutecznej metody leczenia, wyboru rodzaju aparatu ortodontycznego oraz określenia przybliżonego czasu trwania leczenia.

Przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego Pacjent zobowiązany jest do usunięcia wszelkich ognisk zakażenia oraz do przestrzegania protokołu wizyt kontrolnych i higienizacyjnych, które pomagają utrzymać jamę ustną w stanie zdrowia podczas terapii.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pacjentów w zależności od potrzeby, do leczenia ortodontycznego wykorzystujemy zarówno ruchome, jak i stałe aparaty ortodontyczne, w tym aparaty metalowe, samoligaturujące oraz tzw. estetyczne.

Najczęstszym badaniem obrazowym wykorzystywanym przez lekarzy ortodontów jest cefalometria. Badanie to jest niezbędne do diagnostyki wad zgryzu, planowania leczenia ortodontycznego, jak również niekiedy podczas terapii w celu kontrolowania jej efektów i ewentualnie skorygowania jej przebiegu.

Zdjęcie cefalometryczne pozwala ortodoncie ocenić anatomiczne przyczyny wad zgryzu, określić wiek kostny Pacjenta oraz pobrać pomiar określonych struktur niezbędnych do opracowania planu leczenia ortodontycznego.

Wiek kostny określany jest na podstawie widocznych na zdjęciu kręgów szyjnych.

Cefalometria pozwala określić kierunek wzrostu twarzy czy zmian powstających na skutek procesu leczenia ortodontycznego.

Dla wielu Pacjentów ortodoncja jest drogą do uzyskania wymarzonego uśmiechu. Ponadto pozwala odzyskać sprawność narządu żucia, w przypadku wad uniemożliwiających jego prawidłowe funkcjonowanie. Prawidłowe ustawienie zębów umożliwia właściwą pracę mięśni narządu żucia oraz stawów skroniowo-żuchwowych. Natomiast eliminacja nieprawidłowych kontaktów między zębami może zapobiegać postępującemu ścieraniu się zębów. Dodatkowo ułatwia poprawną higienę jamy ustnej.

W Pure Dental Clinic zajmujemy się leczeniem ortodontycznym dzieci, młodzieży i osób dorosłych, realizując filozofię leczenia, którą jest uzyskanie optymalnego zgryzu z zachowaniem prawidłowej pozycji kłykci w stawie skroniowo-żychwowym oraz pięknego, harmonizującego z estetyką twarzy uśmiechu.

Najczęstsze pytania Pacjentów

Jest to badanie obrazowe wykonywane przede wszystkim przez lekarzy ortodontów. Badanie to niezbędne jest do diagnostyki wad zgryzu, planowania leczenia ortodontycznego, jak również niekiedy podczas terapii w celu kontrolowania jej efektów i ewentualnie skorygowania jej przebiegu.

 

Badanie cefalometryczne wykorzystywane jest również w diagnostyce stomatologiczno-laryngologicznej, pozwala bowiem ocenić szerokość górnych dróg oddechowych.

Wykonywane najczęściej w pozycji bocznej, pokazuje wygląd czaszki i tkanek twarzy, zarówno twardych, jak i miękkich, jak również podniebienie twarde i zatoki przynosowe.

Zdjęcie cefalometryczne pozwala ortodoncie ocenić anatomiczne przyczyny wad zgryzu, określić wiek kostny Pacjenta oraz pobrać pomiar określonych struktur niezbędnych do opracowania planu leczenia ortodontycznego.

Wiek kostny określany jest na podstawie widocznych na zdjęciu kręgów szyjnych.

Cefalometria pozwala określić kierunek wzrostu twarzy czy zmian powstających na skutek procesu leczenia ortodontycznego.

Nasz specjalista
od ortodoncji

lek.stom.

Izabela Pietruczuk

ortodoncja