790 800 451

ZESPÓŁ

lek. stom. specjalista stomatologii dziecięcej

Monika Maślińska–Brazulewicz

Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Gdańsku. Dyplom lekarza dentysty otrzymałam w 2005 roku, specjalisty w dziedzinie stomatologii dziecięcej w 2010 roku. Zawodowe szlify zdobywałam jako wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego GUMed. Jestem współautorką publikacji w specjalistycznych czasopismach i prac naukowych prezentowanych m.in. na kongresie European Academy of Paediatric Dentistry w Harrogate, w Wielkiej Brytanii. Aktywne uczestnictwo w kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych, w kraju i za granicą, umożliwia mi ciągły rozwój oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Od wielu lat przeprowadzam zabiegi sanacji jamy ustnej w znieczuleniu ogólnym.

Stomatologia jest moją największą pasją. Dla jednych jej rozwój, dla mnie po prostu magia sprawia, że mimo wielu lat pracy, nadal daje mi niesamowitą radość i satysfakcję. Możliwość pomocy ludziom, obserwowanie ich przemiany, tej zewnętrznej, a przede wszystkim tej wewnętrznej, na skutek efektów naszej pracy, to największe szczęście i motywacja. 

W Pure Dental Clinic zajmuje się planowaniem i koordynacją leczenia Pacjentów. Mają specjalnością jest leczenie protetyczne, implantoprotetyczne, stomatologia estetyczna, w tym wykonywanie wysoce estetycznych rekonstrukcji zębów oraz leczenie zachowawcze dorosłych, dzieci i młodzieży.

usługi wykonywane
przez naszego eksperta

Stomatologia dziecięca

Protetyka

Implantoprotetyka

Stomatologia estetyczna

Stomatologia zachowawcza

Koordynacja planów leczenia