790 800 451

Diagnostyka stomatologiczna
w Pure Dental Clinic w Gdańsku

Nawet najprostsze leczenie stomatologiczne nie mogłoby się odbyć bez prawidłowo przeprowadzonej diagnostyki. Jest ona niezastąpiona w każdej dziedzinie stomatologii, a właściwie w każdej dziedzinie medycyny. Niezbędnym elementem przy planowaniu każdego leczenia są badania radiologiczne. Precyzyjną ocenę stanu zdrowia jamy ustnej umożliwia wykorzystanie do diagnostyki radiowizjografii oraz tomografii komputerowej (CBCT).

Tomografia komputerowa pokazuje trójwymiarowy rzeczywisty obraz kości i zębów, co pozwala na precyzyjne zaplanowanie zabiegów, których efekt jest w pełni przewidywalny.

Precyzyjna diagnoza,
bezpieczeństwo i komfort Pacjenta

W Pure Dental Clinic do diagnostyki wykorzystujemy najbardziej zaawansowany system obrazowania Kodak Carestream CS 9600 wraz z modułem cefalometrycznym Scan Ceph, który umożliwia wykonywanie wysokiej jakości zdjęć ortopantomograficznych, tomografii cyfrowej CBCT oraz zdjęć cefalometrycznych przy minimalnej dawce promieniowania dla Pacjenta.

Co wyróżnia diagnostykę:

  • zespół lekarzy z wieloletnim doświadczeniem klinicznym
  • wszystkie gabinety stomatologiczne wyposażone są w radiowizjografy Carestream Dental 2200+ pozwalając na szybką i dokładną ocenę uzębienia

Cyfrowa stomatologia

Mikroskop Carl Zeiss Extaro 300 wraz z zintegrowaną kamerą Full HD 

Stwarza możliwość przeprowadzenia zabiegów stomatologicznych na najwyższym poziomie.

Skaner 3 Shape TRIOS 4

To innowacyjny, całkowicie bezprzewodowy skaner wewnątrzustny, który łączy w sobie sprawdzoną metodę skanowania wraz z przełomową technologią pozwalającą na wykrywanie ewentualnej próchnicy bez emitowania promieniowania.

Zdjęcie ortopantomograficzne 

Pozwala ocenić prawidłowość struktur anatomicznych oraz na ogólną ocenę stanu uzębienia, w tym sprawdzenie stanu zębów, zawiązków zębów oraz ich ułożenia w kości, jak również daje możliwość oceny kości szczęki i żuchwy.

Radiologia cyfrowa

Podstawową zaletą zdjęć wykonywanych w postaci cyfrowej jest minimalizacja szkodliwej dawki promieniowania podczas wykonywania zdjęć nawet o 90%, obraz uzyskiwany jest natychmiastowo, a zapis w formie cyfrowej ułatwia archwizację.

System obrazowania radiologicznego Kodak Carestream CS 9600

Tomografia wolumetryczna pozwala na przeprowadzenie dokładnego obrazowania kości szczęk, zębów, stawów skroniowo-żuchwowych oraz zatok szczękowych.

Diagnostyka
stawu skroniowo-żuchwowego

Pomiar łukiem twarzowym

Ustala położenie żuchwy względem szczęki i stawu skroniowo-żuchwowego. Badanie to jest niezbędne przy planowaniu leczenia związanego z nieprawidłową okluzją.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pacjentów i mając nadzieję na współpracę wielospecjalistyczną, dzięki posiadaniu najbardziej zaawansowanego technologicznie systemu obrazowania Kodak Carestream CS 9600, wykonujemy tomografię uszu oraz zatok przynosowych o doskonałej rozdzielczości przy bardzo małej dawce promieniowania.

Najczęstsze pytania Pacjentów

Tak! W naszej klinice stosujemy sprzęt renomowanych marek, dzięki któremu jesteśmy w stanie ograniczyć dawkę do minimum przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu.

Wystarczy zdjąć wszelkiego rodzaju medalowe elementy z okolicy głowy i szyi, takie jak biżuteria, okulary, czy ruchome uzupełnienia protetyczne, w tym protezy. Badanie przebiega w komfortowy i bezpieczny dla Pacjenta sposób.

Tak naprawdę, po analizie przeprowadzonej przez elektroradiologa, specjalistę zdjęcie gotowe jest od razu.

Wtedy gdy chcemy sprawdzić stan uzębienia Pacjenta, jakość i strukturę zębów oraz kości. Obecnie diagnostykę radiologiczną stosujemy w każdej dziedzinie stomatologii jako jedno z głównych i podstawowych badań.

Jest to badanie obrazowe wykonywane przede wszystkim przez lekarzy ortodontów. Badanie to niezbędne jest do diagnostyki wad zgryzu, planowania leczenia ortodontycznego, jak również niekiedy podczas terapii w celu kontrolowania jej efektów i ewentualnie skorygowania jej przebiegu.

 

Badanie cefalometryczne wykorzystywane jest również w diagnostyce stomatologiczno-laryngologicznej, pozwala bowiem ocenić szerokość górnych dróg oddechowych.

Wykonywane najczęściej w pozycji bocznej, pokazuje wygląd czaszki i tkanek twarzy, zarówno twardych, jak i miękkich, jak również podniebienie twarde i zatoki przynosowe.

Zdjęcie cefalometryczne pozwala ortodoncie ocenić anatomiczne przyczyny wad zgryzu, określić wiek kostny Pacjenta oraz pobrać pomiar określonych struktur niezbędnych do opracowania planu leczenia ortodontycznego.

Wiek kostny określany jest na podstawie widocznych na zdjęciu kręgów szyjnych.

Cefalometria pozwala określić kierunek wzrostu twarzy czy zmian powstających na skutek procesu leczenia ortodontycznego.