790 800 451

Leczymy
Kanałowo

Leczenie kanałowe (endodoncja) zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób miazgi zębów oraz tkanek okołowierzchołkowych. Najczęstszą przyczyną są bakterie obecne w ubytkach próchnicowych. Wśród innych powodów wymienić należy nieszczelne wypełnienia, odbudowy protetyczne (korony, mosty), zapalenie tkanek przyzębia czy urazy zębów.

Niekiedy o obecności toczącego się procesu zapalnego wokół korzenia zęba dowiadujemy się przypadkowo na skutek wykonanego badania radiologicznego. Dlatego tak ważne  są regularnie przeprowadzane badania kontrolne.

Pure Dental Clinic to precyzja i dokładność w leczeniu kanałowym:

Leczenie kanałowe przeprowadzamy najczęściej na jednej wizycie. Polega ono na usunięciu zainfekowanej lub martwej miazgi zęba, starannym opracowaniu, odkażaniu i szczelnym wypełnieniu kanałów korzeniowych.

Przed i po zakończeniu leczenia kanałowego wykonujemy zdjęcia radiologiczne za pomocą radiowizjografii lub szczegółową tomografię komputerową w celu oceny dokładności i prawidłowości przeprowadzonego leczenia. 

Leczenie odbywa się w znieczuleniu The Wand STA, tak aby zminimalizować dyskomfort i bolesne doznania spowodowane rozpieraniem tkanek i wysokim ciśnieniem, które występują przy innych formach znieczulenia.

Zawsze zakładamy koferdam, elastyczną izolację pola zabiegowego przed dostępem śliny i bakterii, która poprawia widoczność pola zabiegowego oraz komfort Pacjenta podczas leczenia. Koferdam jest nieodzownym elementem leczenia endodontycznego w naszej klinice.

Pracujemy przy użyciu mikroskopu zabiegowego Carl Zeiss Extaro 300, który poprzez 20- krotne powiększenie pola zabiegowego daje nam możliwość kontroli każdego etapu leczenia, dokładnego poznania skomplikowanej anatomii zęba, kontroli jakości jego opracowania i wypełnienia. Dzięki zaawansowanej innowacyjnej technologii, wiedzy i doświadczeniu naszych lekarzy przeprowadzamy skomplikowane zabiegi endodontyczne, a zintegrowana kamera Full HD pozwala na pełną dokumentację leczenia.

Bezpieczeństwo i dokładność przeprowadzonego leczenia gwarantuje zastosowanie sterowanych elektronicznie urządzeń do opracowania i pomiaru długości kanałów korzeniowych firmy VDW. Kanały korzeniowe wypełniamy termicznie za pomocą bezprzewodowego systemu SuperEndo Alpha i Beta. Podgrzana płynna gutaperka umożliwia szczelne i precyzyjne wypełnienie kanału dostosowując się do jego nieregularnego kształtu. 

Nasi specjaliści
od leczenia kanałowego

lek.stom.

Lidia Gawrział

protetyka, endodoncja, stomatologia zachowawcza

lek.stom.

Alicja Ogonowska

endodoncja, protetyka, stomatologia zachowawcza