790 800 451

Periodontologia
w Pure Dental Clinic w Gdańsku

Czym zajmuje się periodontologia?

Periodontologia zajmuje się leczeniem chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej. 

Przyzębie to zespół tkanek, które ząb otaczają, utrzymują go w zębodole i tworzą wraz z nim jedność morfologiczno-czynnościową. Do struktur tych zaliczamy dziąsło, ozębną, kość wyrostka zębodołowego wraz z okostną i cement korzeniowy. 

Jak wygląda
Leczenie periodontologiczne?

Leczenie periodontologiczne obejmuje niechirurgiczne leczenie zapaleń dziąsła i zapaleń przyzębia oraz leczenie chirurgiczne.

Niedostateczna higiena jamy ustnej jest najczęstszą przyczyną powstania zapalenia dziąseł. Objawia się ono zaczerwieniem i krwawieniem podczas szczotkowania zębów lub nitkowania, a następnie również w trakcie jedzenia twardych pokarmów.

Leczenie jest mało skomplikowane i może być przeprowadzone przez lekarza stomatologa lub wykwalifikowaną higienistkę stomatologiczną. Polega na oczyszczeniu zębów z kamienia nazębnego i płytki bakteryjnej oraz wypolerowaniu powierzchni zębów.

W trakcie wizyty Pacjent otrzymuje rzetelny instruktaż higieny jamy ustnej. Konieczne jest również dobranie właściwej szczotki do zębów, nitki lub szczoteczki międzyzębowej oraz płukanek wspomagających gojenie. 

Zapalenia dziąseł nie warto bagatelizować

Nieleczone zapalenie dziąseł może z czasem przekształcić się w zapalenie tkanek przyzębia. Choroba przyzębia jest chorobą przewlekłą, dlatego Pacjent musi być pod stałą, systematyczną kontrolą. Główną przyczyną parodontozy są bakterie, które gromadząc się na powierzchni zębów tworzą płytkę i kamień nazębny oraz wywołują stan zapalny, który skutkuje uszkodzeniem dziąseł i kości. 

Krwawienie z dziąseł, wrażliwość zębów podczas szczotkowania, odsłonięte szyjki zębów, rozchwianie, przechylanie się zębów, nieświeży oddech lub niesmak to najczęstsze objawy zapalenia tkanek przyzębia. Często jednak proces ten przebiega bezobjawowo i bezboleśnie, dlatego tak ważne są regularne wizyty kontrolne umożliwiające wdrożenie leczenia w odpowiednim momencie. 

Periodontologia
w Pure Dental Clinic

W naszej klinice przeprowadzamy zabiegi z zakresu chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej. 

Są to wysoce estetyczne i precyzyjne zabiegi będące kluczowym elementem do uzyskania harmonijnego uśmiechu. Filozofią, którą wyznajemy, jest chęć spełnienia oczekiwań najbardziej wymagających przypadków oraz zapewnienie naszym Pacjentom usług na najwyższym poziomie. 

Leczenie recesji dziąsłowych ma na celu pokrycie odsłoniętych powierzchni korzenia zęba. W największej grupie ryzyka znajdują się pacjenci z cienkim biotytem dziąsłowym. Etiologia powstania recesji dziąsłowych jest wieloczynnikowa, od niewłaściwej techniki szczotkowania, źle dobranej szczoteczki, poprzez powtarzające się urazy, parafunkcje, do niekorzystnego wariantu anatomicznego, w którym wysokie przyczepy wędzidełek przyczyniają sie do postępowania recesji.

Bardzo często odsłonięta powierzchnia korzenia jest nadwrażliwa, czego wynikiem jest unikanie szczotkowania danej okolicy przez Pacjenta, co z kolei powoduje postępowanie recesji w bardzo krótkim czasie. Naszym celem jest leczenie istniejących problemów oraz poprawa natury w celu uniknięcia wystąpienia problemów w przyszłości.

Od diagnozy do nowego,
zdrowego uśmiechu

Planowanie idealnego uśmiechu często wymaga również jednoczasowego wydłużania zbyt krótkich koron klinicznych oraz pokrycia recesji odsłoniętych korzeni.

 

W Pure Dental Clinic wykonujemy następujące zabiegi:

  • Pogrubianie biotypu przed i po leczeniu ortodontycznym w celu uniknięcia powikłań, zwłaszcza w przypadku przesuwania zębów poza bazę kostną
  • Uzyskanie stabilnego dziąsła przy implantach, co jest kluczem do długoczasowego rezultatu. Poprawia komfort oczyszczania przez pacjenta oraz zmniejsza szanse na powstawanie periimplantitis
  • Kształtowanie profilu wyłaniania przy leczeniu protetycznym w celu estetycznego złudzenia wyłaniania sie owalnego przęsła z tkanek miękkich
  • Wydłużanie koron estetyczne – gummy smile w zależności od klasy
  • Wydłużanie koron funkcjonalne- przy mocno zniszczonych zębach do uzyskania odpowiedniej obręczy przed leczeniem protetycznym

Nasz specjalista
od periodontologii

lek.stom.

Mikołaj Jasnoch

periodontologia,
periodontologiczna chirurgia plastyczna,
chirurgia, implantologia