790 800 451

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lek. dent. Monika Maślińska – Brazulewicz, prowadząca Specjalistyczną Indywidualną Praktykę Lekarską w Gdańsku, gabinet pod nazwą Pure Dental Clinic (dalej Pure Dental Clinic) z siedzibą w Gdańsku informuje:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest lek. dent. Monika Maślińska – Brazulewicz, prowadząca Specjalistyczną Indywidualną Praktykę Lekarską w Gdańsku, gabinet pod nazwą Pure Dental Clinic (dalej Pure Dental Clinic), Al. gen. Józefa Hallera 134 lok. 228, 80-416 Gdańsk, email rejestracja@puredentalclinic.pl, telefon + 48 790 800 451

 • Dane osobowe wprowadzone przez Panią/Pana do formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej https://puredentalclinic.pl/kontakt/ przetwarzane będą w celu realizacji kontaktu z Nami.

 • Podstawą prawną przetwarzania danych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest uzasadniony interes administratora (art. 6 pkt 1 lit. F) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – dalej RODO), tj. możliwość udzielenia odpowiedzi na Państwa zgłoszenia oraz realizacji kontaktu z Nami.

 • W przypadku danych osobowych zbieranych w celu przedstawienia oferty handlowej lub w innych celach marketingowych, Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie uprzednio zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO, w tym w szczególności w przypadku, gdy będziemy chcieli zachęcić Ciebie do skorzystania z naszych usług.

 • Podanie danych osobowych w formularzy kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji kontaktu z Nami i udzielenia odpowiedzi na zawartą w formularzu wiadomość. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 • Ma Pani/Pan prawo do tego, aby w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Zgodę może Pan/Pani cofnąć poprzez przesłanie informacji email na adres: rejestracja@puredentalclinic.pl Operacje na Pani/Pana danych osobowych przeprowadzone do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie pozostają w zgodzie z obowiązującym prawem.

 • Pani/Pana dane osobowe będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie, w przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, a w pozostałym zakresie do czasu niezbędnego dla ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Pure Dental Clinic lub inne osoby z którymi współpracujemy lub którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, w tym osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu Tobie świadczeń zdrowotnych oraz osoby dbające o bezpieczeństwo i utrzymanie system teleinformatycznego, w którym przetwarzane są Państwa dane, które to osoby zobowiązane są do zachowania tajemnicy zawodowej.

 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest uzasadnione interesem Pure Dental Clinic.

 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 • Pure Dental Clinic. nie podejmuje w oparciu o Pani/Pana dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.